WydarzeniaEveryplaceProjektDownloadsKontakt
  [Translate to Polsky:] Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

  Everyplace

  Czym jest EU Everyplace?

  Europejski Everyplace nie jest ruchliwą metropolią, stolicą czy znaną atrakcją turystyczną. Jest to miejsce przeciętne, reprezentujące Europę małych i średnich miast.

  Nasz projekt użyje kontekstu tych mniej znanych lecz interesujących miast i miasteczek jako dostarczyciela treści i zarazem nośnika materiałów językowych. Wstępne badania wykorzystania konkretnych miejsc do rozprzestrzeniania  innych treści pokazały, że marketing miejsc jest dziedziną dopiero nabierająca rozmachu: „około 5 do 10% reklam w prasie dotyczy promocji miejsc, regionów i krajów”, „miejscowości, które poważnie podejdą do stworzenia strategii marketingu stworzą lepszą przyszłość swoim mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorstwom niż te, które pozostawią ją przypadkowi lub inercji” (Kotler et al., 1999)

  Miasta, w naszym przypadku, małe i średnie, będą stanowiły atrakcyjny i realny kontekst naszych materiałów językowych, a także staną się nośnikiem je promującym. Z drugiej strony, nasz produkt, platforma internetowa będzie tanim narzędziem promocji tych miast. Miasta, korzystając z promocyjnego potencjału naszej platformy będą ją rozprzestrzeniać kaskadowo poprzez swoje strony internetowe, miejscowe organizacje i stowarzyszenia biznesowe czy uczelnie.