AktualityEveryplaceProjektSoubory ke staženíKontakt
[Translate to Český:] Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Popis

Základním cílem projektu EU-Everyplace je vytvořit studijní materiály pro studium méně používaných jazyků, začleněním  mezikulturních prvků by mělo dojít ke zvýšení komunikačních kompetencí mezi mluvčími (SME) v  mezikulturní prostředí, pro studenty výměnných programů v oblastech, kde není angličtina běžně používaným jazykem. Tento výukový program bude volně přístupný on-line  a bude vnitřně a kontextově spojen s autentickými situacemi a prostředím malých měst.

Projekt je založen na následujících principech.:

  • EU strategický rámec pro vzdělávání a odbornou přípravu vidí komunikaci v cizích jazycích jako jednu z klíčových kompetencí celoživotního vzdělávání.
  • Pro malé a střední podniky jsou komunikační bariéry propojeny s možnostmi exportu. Význam jazykových kompetencí hraje roli i v rámci rozvoje strategií lidských zdrojů a umístění mezinárodních poboček. Tyto schopnosti jsou rozhodujícími  faktory při výběru zaměstnanců a jsou  důležitými klíčovými dovednostmi pro budoucnost.Nedostatky v oblasti cizích jazyků jsou problémem většiny malých a středních podniků (SME).
  • Studenti jsou často kompetentní v anglickém jazyce, ale jsou omezeni pří výměnných pobytech v oblastech, kde se anglicky běžně nehovoří.


Počáteční výzkum zjistil velkou snahu občanů EU zlepšit znalosti cizích jazyků, i když nedostatek zdrojů ke vzdělávání v rodném jazyce je považován za významnou bariéru.

Projekt EU-Everyplace se snaží zapojit kontextově bohaté prostředí těchto méně navštěvovaných malých a středních měst a použít  je k rozšíření cestovního ruchu.