Projekta galvenās aktivitātesEveryplaceProjektsLadattavaaKontakti
  [Translate to Latvijas:] Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

  Everyplace

   

  Kas ir ES EveryPlace?

  ES Everyplace (tulk. „ik vieta”) nav ne rosīga metropole, ne populāra tūristu apmeklēta vieta – tā ir parasta pilsēta, kas pārstāv Eiropas provinci.  Ikvienai pilsētai, ikvienai vietai ir savs stāsts, sava vēsture un kāda interesanta iezīme.    Projekts paredz izmantot šādu maz apmeklētu vietu kontekstuāli bagāto vidi, tādējādi iepazīstinot ar ES mazajām un vidēja lieluma pilsētām un padarot tās par informācijas izplatītājām un nesējām. Sākotnējā izpēte par iespēju izmantot maz pazīstamas vietas kontekstuālā un izplatīšanas nolūkā liecināja, ka mazu un vidēju pilsētu marketinga pasākumi patlaban kļūst arvien aktuālāki - " 5-10% no avīžu kopējā reklāmas laukuma tiek atvēlēta šādu vietu, reģionu un tautu marketingam" un " tās vietas, kuras savā darbībā balstīsies uz tirgus stratēģiskās plānošanas principiem, veidos saviem pilsoņiem un vietējiem uzņēmumiem labāku nākotni nekā vietas, kuras savā nākotnē cer paļauties uz gadījumu vai inerci (Kotler et al, 1999).


  Vietas, šajā gadījumā mazās pilsētas, nodrošinās ne vien pievilcīgu un nozīmes pilnu kontekstu mūsu valodas saturam, bet vienlaikus kļūs arī par mūsu izplatītājām.  Projekta produkts piedāvās mazpilsētām nedārgu on-line popularizēšanas instrumentu. Mazpilsētas, savukārt, tālāk izplatīs pieeju produktam savās mājaslapās, biznesa organizācijās, asociācijās un vietējās koledžās.