Projekta galvenās aktivitātesEveryplaceProjektsLadattavaaKontakti
[Translate to Latvijas:] Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Pamatojums

Projekta EU-EVERYPLACE pamatmērķis ir izstrādāt mācību materiālus mazāk lietotu Eiropas valodu apgūšanai, mērķtiecīgi iekļaujot tajos starpkultūru elementus, kas ļautu pilnveidot komunikatīvās kompetences multikulturālā vidē operējošo maza un vidēja lieluma organizāciju personālam, kā arī apmaiņas programmu studentiem tādos  reģionos, kur angļu valoda netiek plaši lietota.  Šāda mācību programma tiks pasniegta tiešsaistē bez maksas un pēc būtības un saturiski būs saistīta ar autentisku komunikācijas vidi nelielās, maz apmeklētās pilsētās.


Pamatojums balstās uz šādiem secinājumiem:

  • ES Stratēģiskais ietvars izglītībai un apmācībai redz komunikāciju svešvalodā kā vienu no mūžizglītības galvenajām kompetencēm.
  • Mazie un vidējie uzņēmumi uzskata, ka  komunikatīvā barjera un eksporta rādītāji ir saistīti, un atzīst svešvalodu kompetences nozīmi cilvēkresursu attīstības stratēģijā, kā arī starptautisko  filiāļu izvietojuma noteikšanā.    Svešvalodu kompetences ir noteicošais faktors personāla atlases procesā un tiek aizvien biežāk minētas kā  noteicošās prasmes nākotnē. Tiek atzīts, ka svešvalodu prasmju trūkums ierobežo MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) internacionalizāciju.
  • Ļoti bieži studenti ar angļu valodas kompetencēm izjūt ierobežojumus, ja apmaiņas programmu ietvaros nonāk reģionos, kuros angļu valoda netiek plaši lietota.  


Sākotnējā izpēte liecināja, ka ES pilsoņi izrāda lielu vēlēšanos uzlabot svešvalodu prasmes, tomēr valodu mācību resursu trūkums apmācāmo dzimtajā valodā tiek  uzskatīts par nozīmīgu šķērsli.
ES-EVERYPLACE projekts plāno izmantot maz apmeklēto vietu kontekstuāli bagāto vidi,  tādējādi prezentējot ES maza un vidēja lieluma pilsētas un padarot tās par izplatītājām.