HighlightsEveryplaceProjektasParsiuntimaiKontaktai
[Translate to Lietuvos:] Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Pagrindimas

Esminis EU-EVERPLACE projekto tikslas yra sukurti mokymosi medžiagą rečiau naudojamų kalbų mokymuisi, o taip pat ir tikslinius tarpkultūrinius elementus, kurie padidintų bendravimo tarp smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, organizacijų, viekiančių kryžminės kultūros aplinkoje, personalo bei mainų programose dalyvaujančių studentų įgūdžius tose zonose, kuriose paprastai anglų kalba nekalbama. Tokia mokymo programa pateikiama tiesiogiai internetu, bus nemokama, iš esmės ir kontekstine prasme bus susijusi su autentišku bendravimu rečiau lankomuose mieteliuose.

Jos pagrindas:

  • ES strateginė švietimo ir mokymo struktūra bendravimą užsienio kalbomis vertina kaip vieną iš svarbiausių mokymosi visą gyvenimą kompetencijų.
  • Mažų ir vidutinių įmonių atstovai teigia, kad bendravimo barjerai yra susiję su eksporto rezultatais, ir pripažįsta , kad užsienio kalbos kompetencijos yra tarp žmogiškųjų resursų tobulinimo strategijų bei svarbios renkantis vietą tarptautinėms dukterinėms bendrovėms steigti. Šios kompetencijos – tai lemiami faktoriai darbuotojų paieškos procese ir vis plačiau nurodomos kaip esminiai ateities įgūdžia. Užsienio kalbos nemokėjimas vertinamas kaip trūkumas SME internacionalizavimui.
  • Studentai dažnai moka anglų kalbą, tačiau pajunta apribojimus, kai mainų programos metu atsiduria tokiose vietose, kurioje anglų kalba nėra plačiai kalbama.Per pradinį tyrimą taip pat buvo nustatyta, kad ES piliečiai labai pageidauja gerinti užsienio kalbos įgūdžius, nors kalbos mokymosi resursų vartotojo gimtąja kalba stoka yra nurodoma kaip rimtas barjeras.